Ga verder naar de inhoud

Kristof Chanterie

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Huur- en handelshuur, Ondernemingen in moeilijkheden, Handelsrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE16630135083774

BE32630135037702

Contact

Guido Gezellestraat 10,
8790 Waregem