Ga verder naar de inhoud

Fran Mivis

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Strafrecht, Schadevergoeding, Fiscaal recht, Familiaal vermogensrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Supralat - Salduzopleiding

Balies

Balie Limburg

Contact

Aspergerijstraat 2,
3600 Genk