Ga verder naar de inhoud

Julie Leus

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Beslag- en executierecht, Arbitrage, Handelsrecht

Talen

Frans

Balies

Barreau de Bruxelles (Francophone)

Balie Antwerpen

Derdenrekening

BE38630320722172

Bijkantoor

Mechelsesteenweg 82,
2018 Anvers

Mechelsesteenweg 82,
2018 Antwerpen