De Coninck Linda

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Andere
  • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer
  • Familiaal vermogensrecht
  • Familierecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding
  • Collaboratieve advocaat

Derdenrekening

BE74630195042407

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.