De Schrijver Luk

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Europees recht
  • Handelsrecht
  • Sociaal recht
  • Vennootschappen en verenigingen

Talen

  • Nederlands

Derdenrekening

BE30737028757311

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.