El Hayouni Wahib

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer
  • Sportrecht
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'
  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding

Derdenrekening

BE76630438783195

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.