Mohammad Iftara

Ingeschreven aan balie van Gent en West-Vlaanderen

Rechtsdomeinen

  • Familierecht
  • Mensenrechten
  • Strafrecht
  • Vreemdelingenrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Certificaat 'Bijzondere opleiding jeugdrecht'
  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'
  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding

Derdenrekening

BE35630195132737

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.