Otte Laura

Ingeschreven aan balie van Gent

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Derdenrekening

BE45735048655689

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.