Van Damme Joost

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Ambtenarenrecht
  • Eigendom, zakenrecht
  • Goederenrecht
  • Handelsrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Derdenrekening

BE95630195134858

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.