Van Belle Dirk

Ingeschreven aan balie van Gent en Provincie Antwerpen

Rechtsdomeinen

  • Directe belastingen
  • Fiscaal recht
  • Indirecte belastingen
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Derdenrekening

BE28630065238320

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.