Vandromme Philippe

Ingeschreven aan balie van West-Vlaanderen

Rechtsdomeinen

  • Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden
  • Vennootschapsrecht

Talen

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Derdenrekening

BE91630135016076

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.