Mattelin Christ

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Andere
  • Directe belastingen
  • Fiscaal recht
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands

Derdenrekening

BE88063208802841

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.