Wellekens Kris

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Familiaal vermogensrecht
  • Personenrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Collaboratieve advocaat

Derdenrekening

BE89630434426885

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.