Vermandel Steven

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer
  • Huur- en handelshuur
  • Strafrecht
  • Transportrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'
  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding

Derdenrekening

BE69630195088378

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.