Continue to content

Mag je zelf kiezen welke medische behandelingen je ondergaat?

Ja, dat kan.

Het is belangrijk dat je lichaam wordt gerespecteerd, en dat geldt ook voor jongeren. Er zijn wetten dat zeggen dat ook jongeren over hun gezondheid mogen beslissen.

Soms kunnen ouders het niet eens zijn over medische behandelingen voor hun kinderen. Dit kan tot problemen leiden. Daarom zijn er speciale regels voor kinderen die over hun eigen gezondheid willen beslissen.

Als je oud genoeg bent en begrijpt wat er aan de hand is, kan je zelf beslissingen nemen over je gezondheid en medische behandelingen. Dit wordt 'bekwaamheid' genoemd. Maar als een kind te jong is om dit te begrijpen, moeten de ouders beslissen.

Het is de dokter die bepaalt of je oud genoeg bent om zelf te beslissen. Over het algemeen wordt gedacht dat kinderen vanaf 12 jaar oud genoeg zijn om naar de dokter te gaan zonder dat hun ouders mee hoeven te gaan. Maar het hangt af van de situatie.

Bij zware behandelingen, zoals chemotherapie of operaties, hebben dokters nog steeds toestemming van de ouders nodig.

En wat je aan de dokter vertelt, blijft tussen jou en de dokter. Je ouders kunnen niet van dokters eisen dat zij hen vertellen waarover je hebt gesproken. Dit wordt het medisch beroepsgeheim genoemd.

Ja, dat kan.

Het is belangrijk dat je lichaam wordt gerespecteerd, en dat geldt ook voor jongeren. Er zijn wetten dat zeggen dat ook jongeren over hun gezondheid mogen beslissen.

Soms kunnen ouders het niet eens zijn over medische behandelingen voor hun kinderen. Dit kan tot problemen leiden. Daarom zijn er speciale regels voor kinderen die over hun eigen gezondheid willen beslissen.

Als je oud genoeg bent en begrijpt wat er aan de hand is, kan je zelf beslissingen nemen over je gezondheid en medische behandelingen. Dit wordt 'bekwaamheid' genoemd. Maar als een kind te jong is om dit te begrijpen, moeten de ouders beslissen.

Ja, dat kan.

Het is belangrijk dat je lichaam wordt gerespecteerd, en dat geldt ook voor jongeren. Er zijn wetten dat zeggen dat ook jongeren over hun gezondheid mogen beslissen.

Soms kunnen ouders het niet eens zijn over medische behandelingen voor hun kinderen. Dit kan tot problemen leiden. Daarom zijn er speciale regels voor kinderen die over hun eigen gezondheid willen beslissen.

Als je oud genoeg bent en begrijpt wat er aan de hand is, kan je zelf beslissingen nemen over je gezondheid en medische behandelingen. Dit wordt 'bekwaamheid' genoemd. Maar als een kind te jong is om dit te begrijpen, moeten de ouders beslissen.

Het is de dokter die bepaalt of je oud genoeg bent om zelf te beslissen. Over het algemeen wordt gedacht dat kinderen vanaf 12 jaar oud genoeg zijn om naar de dokter te gaan zonder dat hun ouders mee hoeven te gaan. Maar het hangt af van de situatie.

Bij zware behandelingen, zoals chemotherapie of operaties, hebben dokters nog steeds toestemming van de ouders nodig.

En wat je aan de dokter vertelt, blijft tussen jou en de dokter. Je ouders kunnen niet van dokters eisen dat zij hen vertellen waarover je hebt gesproken. Dit wordt het medisch beroepsgeheim genoemd.

Oké, dus mensenrechten zijn rechten die iedereen heeft, zoals het recht om veilig te zijn en het recht om te zeggen wat je denkt. Ze zijn belangrijk voor alle mensen, niet alleen voor sommige. Weet je, democratie is een manier van besturen waarin mensen zoals jij en ik kunnen zeggen wat we willen en onze rechten kunnen gebruiken. In de Europese Unie is er het Europees Parlement, en dat moet ervoor zorgen dat iedereen die rechten krijgt.

En weet je wat? Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar stemmen voor het Europees Parlement. Dat is cool, want jongeren hebben ook dingen waar ze om geven, en ze moeten kunnen kiezen wie voor die dingen opkomt in de politiek. Politiek gaat over alles wat er in ons leven gebeurt, groot en klein.

Dus, het is belangrijk voor jongeren om betrokken te zijn bij wat er gebeurt in de wereld, bij de politiek en bij die mensenrechten. Als jongeren meedoen met beslissingen maken, dan zien ze hoe dat invloed heeft op hun leven en hun vrijheid. En stemmen is de beste manier om mee te doen. Elke stem telt!

link woordenboek "kind/kinderen/jongere/minderjarigen"


Can I still say no to my lover when touching, kissing or having sex if I have previously said yes?

Of course, you may still say no, even if you have previously said yes. It is important that you feel comfortable with what is happening. Read more here!

Read more

Can the police enter your dorm without your permission?

No, not normally. Your home is your place and no one should enter it without your permission. Read more here!

Read more

Can your parents just read your messages? Or do you have a right to privacy?

Yes and no. Actually, as a young person, you do have a right to privacy, but that does not mean that your parents should never watch. Read more here!

Read more