Continue to content

Co-parenting

If you no longer live together as parents, you will need to make arrangements concerning the children.

Agreeing on co-parenting can mean many things, such as how you still want to raise the children in the same style and with whom the children will stay and for how long. Co-parenthood is the term used in that context to indicate certain choices.

If you also exercise joint parental authority, this is called 'co-parenting'. If the children's stay is shared equally between you, it is called 'shared residence'.

Welke soorten co-ouderschap zijn er?

Co-ouderschap kan op verschillende manieren worden georganiseerd, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en voorkeuren van de ouders en het welzijn van het kind of de kinderen. Enkele soorten co-ouderschap zijn:

Gezagsco-ouderschap

Je beslist als ouders samen over belangrijke zaken in het leven van de kinderen, zoals school, gezondheid en opvoeding. Jullie hebben beiden evenveel zeggenschap, ongeacht waar het kind woont.

Verblijfsco-ouderschap

Het kind woont afwisselend bij beide ouders volgens een afgesproken schema, bijvoorbeeld een week bij mama en een week bij papa. Beide ouders zorgen zo samen voor het kind.

Fiscaal co-ouderschap

Dit gaat over de fiscale en financiële aspecten van co-ouderschap. Beide ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden profiteren van fiscale voordelen, zoals kindgebonden budget of heffingskortingen, maar dot vraagt vaak een formele overeenkomst. Een advocaat kan je hier zeker bij helpen.

Wat zijn de voor- en nadelen van co-ouderschap?

Voordelen van co-ouderschap

  • Continuïteit en stabiliteit voor het kind: Co-ouderschap helpt kinderen om een gevoel van continuïteit en stabiliteit te geven na een scheiding. Beide ouders blijven betrokken in hun leven, wat belangrijk is voor hun emotionele en psychologische ontwikkeling. Hierdoor voelt het kind zich minder verloren omdat beide ouders er nog steeds voor hen zijn, ondanks de veranderingen in hun gezin.
  • Gedeelde verantwoordelijkheden: Bij co-ouderschap delen je als ouders de taken en verantwoordelijkheden van de opvoeding. Dit betekent dat niet één ouder alles alleen hoeft te doen, wat het voor beide ouders makkelijker maakt. Door samen beslissingen te nemen en taken te verdelen, krijgen kinderen een stabiele en consistente opvoeding.
  • Ouder-kind relatie: Co-ouderschap geeft kinderen de kans om sterke banden met beide ouders op te bouwen. Ze brengen tijd door met beide ouders.
  • Emotionele en psychologische voordelen voor kinderen: Kinderen die beide ouders actief in hun leven hebben, doen het vaak beter op school en hebben minder gedragsproblemen. De steun en betrokkenheid van beide ouders helpen hen om zich emotioneel gezond te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te krijgen.

Nadelen van co-ouderschap

  • Complexiteit in logistiek en planning: Co-ouderschap kan lastig zijn omdat het planning en coördinatie vereist. Het heen en weer verhuizen tussen twee huizen kan vermoeiend zijn voor kinderen en hen in de war brengen.
  • Potentiële conflicten tussen ouders: Als je als ouders niet goed kan communiceren of samenwerken door omstandigheden, dan kan co-ouderschap leiden tot ruzies en spanningen waardoor kinderen stress kunnen voelen. Onopgeloste problemen tussen ouders kunnen het moeilijker maken om effectief samen te werken.
  • Financiële en juridische complicaties: Co-ouderschap kan financiële en juridische uitdagingen met zich meebrengen. Het verdelen van kosten voor het kind en juridische geschillen over de voogdij kunnen tot conflicten leiden. Dit kan extra stress veroorzaken voor jou als ouder maar ook voor je kind.
  • Impact op het kind: Sommige kinderen vinden het moeilijk om zich aan te passen aan twee verschillende huishoudens en regels. Verschillende opvoedingsstijlen en routines kunnen verwarrend en ongemakkelijk zijn. Vooral jongere kinderen hebben baat bij structuur en voorspelbaarheid, dus het is belangrijk dat ouders samenwerken om zoveel mogelijk consistentie te bieden.

Co-ouderschap aanvragen

Co-ouderschap regelen begint met communicatie en het maken van afspraken tussen beide ouders. Belangrijk hierbij is het opstellen van een ouderschapsplan, waarin jullie samen de zorgtaken, omgangsregelingen en financiën vastleggen. Het is altijd een goed idee om hiervoor bij een bemiddelaar of advocaat te passeren, ook als jullie als ouders goed overeenkomen. Die ziet soms zaken waar jullie niet meteen aan denken en kan met heel praktische zaken helpen.

Daarnaast kan je gezamenlijk of individueel een verzoek bij de rechtbank indienen. Het welzijn van het kind staat hierbij altijd voorop.

Do I need a lawyer to arrange co-parenting?

A lawyer can guide you through this complex process from his knowledge and experience. In doing so, who has the knowledge and experience to make this procedure as smooth as possible. It is often already an (emotionally) difficult period for you. The lawyer sympathises with you but knows the laws and knows which points to pay special attention to so that your interests are best defended.

Your lawyer can also explain your wishes to the judge in clear language in court.

Consult them as soon as possible so that you do not rush into any agreements and so that your interests are best defended in court.

Share this article

Share this article

Find a lawyer

Not sure about your situation and want to find a lawyer near you?

Ook interessant