Continue to content

What is family reunification?

If you reside in Belgium, your family members may also be allowed to come to Belgium under certain conditions. This is called 'residence on grounds of family reunification'.

How can you apply?

The Immigration Department (DVZ) processes applications for family reunification.

Voorwaarden voor gezinshereniging

De voorwaarden voor gezinshereniging zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals nationaliteit, leeftijd, gezinssituatie en de verblijfsstatus van de persoon die het recht op gezinshereniging verleent (bijvoorbeeld beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale bescherming, enz.).

De voorwaarden beginnen best bij de situatie van de persoon die het recht op gezinshereniging heeft (de gezinshereniger). Daarna gaat men op zoek naar verduidelijking die deze persoon verbindt met de persoon die zich als gezin bij hem of haar in België wil voegen (de aanvrager). Een advocaat kan je helpen met alle voorwaarden te overlopen en evalueren.

Who are considered family members?

Who your family members are depends on your nationality:

  • For non-EU citizens: your spouse or partner and your children under 18.
  • For Belgians: your spouse or partner and your children under 21 (and older if they are dependants).
  • For EU citizens: your spouse or partner and your children under 21 (and older if dependent), and parents or parents-in-law who are your dependants.

Hoe gezinshereniging aanvragen?

Als je een aanvraag wil indienen om hier in gezinsverband te leven, dan moet je normaal persoonlijk je visumaanvraag indienen. Dit doe je bij de Belgische ambassade of het consulaat-generaal dat bevoegd is voor je woonplaats in het buitenland. Vergeet hiervoor zeker niet om een afspraak te maken.

Welke documenten heb ik nodig voor gezinshereniging?

Op de dag van de afspraak neem je volgende documenten mee:

  • Je afspraakbewijs
  • Je visumaanvraagformulier: normaal heb je dit per mail ontvangen, je drukt het af, vult het in en ondertekent het.
  • Je persoonlijk en geldig reisdocument
  • Je bewijs van de betaling van de retributie, tenzij je bent vrijgesteld
  • De documenten die aantonen dat je voorwaarden voor gezinshereniging vervuld zijn

Do I need a lawyer for family reunion?

In recent years, legislation on family reunification has become very technical. A lawyer will help you avoid certain pitfalls. Sometimes, for example, the Immigration Department judges that your marriage is not real but a sham. Then a lawyer will assist you to make counter-arguments.

A residence application may also be refused if the person residing in Belgium has too little income. Income from OCMW support is not taken into consideration. A lawyer will go through the possible solutions with you.

Share this article

Share this article

Find a lawyer

Not sure about your situation and want to find a lawyer near you?

Ook interessant

Co-parenting

Read more

I want a divorce

Read more