Niesten Guido

Ingeschreven aan balie van Limburg

Rechtsdomeinen

  • Goederenrecht
  • Pacht- en agrarisch recht
  • Personenrecht
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands

Derdenrekening

BE42630225010454

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.