Ga verder naar de inhoud

Privacy policy media

Uw privacy is belangrijk voor ons.

De Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Wanneer u met ons interageert via onze sociale media pagina’s (Facebook, Twitter en LinkedIn), verkrijgen wij uw persoonsgegevens waaronder uw naam en uw likes, opmerkingen en/of chats. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen gebruiken om te reageren op uw opmerkingen of vragen. Daarnaast verkrijgen wij ook geaggregeerde statistieken omtrent de activiteiten van bezoekers op onze bedrijfspagina. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, f) GDPR) om onze bedrijfspagina te beheren en te optimaliseren. Wij zullen uw persoonsgegevens niet opslaan op onze servers of delen met derden. U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien en verwijderen via onze sociale mediapagina’s.

Daarnaast maakt de OVB gebruik van advertentiemogelijkheden om gerichte advertenties te vertonen op basis van gegevens die het sociale mediaplatform van u en andere gebruikers verkrijgt (bijv. bij het aanmaken van uw profiel). Het desbetreffende sociale mediaplatform is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, f) GDPR) om onze communicaties te promoten via sociale mediaplatformen. Wij selecteren het doelpubliek enkel op basis van de vooropgestelde criteria van deze sociale mediaplatformen en hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Bijgevolg slaan wij uw gegevens ook niet op. Voor wat betreft de uitoefening van de verschillende rechten verwijzen we naar de privacy instellingen van LinkedIn, Twitter en van Facebook, zoals onder meer de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen in het kader van interacties met u als advocaat(-stagiair), (potentiële) leverancier, (potentiële) werknemer, overheidsinstantie of in het kader van andere professionele contacten . In dat geval zullen wij u een specifieke privacyverklaring verstrekken waarin u meer informatie kan vinden over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds contacteren via info@advocaat.be of op het adres ‘Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel’.

De OVB heeft ingevolge de AVG een Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer aangeduid. De functionaris voor gegevensbescherming kan via dpo@ordevanvlaamsebalies.be gecontacteerd worden.

U heeft uiteraard ook het recht om een klacht bij ons in te dienen indien u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan beslissen om zo’n klacht ook in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Hou er steeds tekening mee dat uw persoonsgegevens ook verwerkt worden door het sociale media platform. We verwijzen naar hun respectieve privacyverklaringen voor meer informatie.