Ga verder naar de inhoud

Privacy policy media

Uw privacy is belangrijk voor ons.

De Orde van Vlaamse Balies (“OVB”) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

Wanneer u met ons interageert via onze sociale media pagina’s (Facebook, Twitter en LinkedIn), verkrijgen wij uw persoonsgegevens waaronder uw naam en uw likes, opmerkingen en/of chats. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen gebruiken om te reageren op uw opmerkingen of vragen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, (a) GDPR). Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de derde partij software die we gebruiken voor het beheer van onze sociale media pagina’s. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien en verwijderen via onze sociale mediapagina’s.

Daarnaast verkrijgen wij ook geaggregeerde statistieken omtrent de activiteiten van bezoekers op onze bedrijfspagina. Het desbetreffende sociale mediaplatform is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, (f) GDPR) om onze bedrijfspagina te beheren en te optimaliseren. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de derde partij software die we gebruiken voor het beheer van onze sociale media pagina’s. Wat betreft de uitoefening van de verschillende rechten verwijzen we naar de privacy instellingen van LinkedIn, Twitter en Facebook, zoals onder meer de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen.

Daarnaast maakt de OVB gebruik van advertentiemogelijkheden om gerichte advertenties te vertonen op basis van gegevens die het sociale mediaplatform van u en andere gebruikers verkrijgt (bijv. bij het aanmaken van uw profiel). Het desbetreffende sociale mediaplatform is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, (f) GDPR) om onze communicaties te promoten via sociale mediaplatformen. Wij selecteren het doelpubliek enkel op basis van de vooropgestelde criteria van deze sociale mediaplatformen en hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de derde partij software die we gebruiken voor het beheer van onze sociale media pagina’s. Wat betreft de uitoefening van de verschillende rechten verwijzen we naar de privacy instellingen van LinkedIn, Twitter en Facebook, zoals onder meer de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen in het kader van interacties met u als advocaat(-stagiair), (potentiële) leverancier, (potentiële) werknemer, overheidsinstantie of in het kader van andere professionele contacten. In dat geval voorzien wij een specifieke privacyverklaring waarin u meer informatie kan vinden over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds contacteren via info@advocaat.be of op het adres ‘Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel’. U kan ons eveneens contacteren om de volgende rechten uit te oefenen: een verzoek tot inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek tot wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens; een klacht indien u meent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. U heeft uiteraard ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De OVB heeft ingevolge de GDPR een Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer aangeduid. De functionaris voor gegevensbescherming kan via dpo@ordevanvlaamsebalies.be gecontacteerd worden.

Hou er steeds tekening mee dat uw persoonsgegevens ook verwerkt worden door het sociale media platform. We verwijzen naar hun respectieve privacyverklaringen voor meer informatie.