Carron Francis

Ingeschreven aan balie van West-Vlaanderen

Rechtsdomeinen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer
  • Familierecht
  • Handelsrecht
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

Derdenrekening

BE27630155026873

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.