Ga verder naar de inhoud
Ondervraging
15/07/22

Overleg tussen cliënt en advocaat is en blijft privé

Het College van Procureurs-generaal heeft in een omzendbrief verduidelijkt dat het strikt verboden is voor een politieambtenaar om het vertrouwelijk overleg tussen advocaat en cliënt op het politiekantoor af te luisteren, op te nemen of op andere wijze kennis te nemen van die communicatie.

Advocaat.be reageert tevreden op deze richtlijn.

“Het vertrouwelijk overleg tussen advocaat en cliënt op een politiekantoor is heilig. We zijn blij dat het openbaar ministerie ons standpunt bijtreedt.”
Erik Schellingen, bestuurder Advocaat.be

Advocaat.be blijft evenwel pleiten voor waakzaamheid.

“Het rapport van het COC toont aan dat dit geen alleenstaand geval was en dat het vertrouwelijk overleg in heel wat politiekantoren standaard wordt gefilmd. Men zal er daarom moeten op toezien dat de audiovisuele apparatuur die in vele lokalen hangt, daadwerkelijk wordt uitgeschakeld bij het vertrouwelijk gesprek en dat de advocaat en de cliënt hiervan verwittigd worden.”

De richtlijn komt er naar aanleiding van een voorval in de politiezone Erpe-Mere / Lede in mei 2021. Toen kwam aan het licht dat vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en cliënten permanent werden gefilmd en dat de politieambtenaar deze gesprekken ook kon afluisteren. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reageerden daarop verontwaardigd. Advocaat.be beklemtoonde eveneens dat dergelijke afluisterpraktijken een onaanvaardbare schending uitmaakten van de Salduzwet en de rechten van de verdediging, eiste een onderzoek naar de feiten en diende een klacht in bij het Comité P.

In het verlengde van een rapport van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), benadrukt het College van Procureurs-generaal nu dus dat het afluisteren en filmen van het vertrouwelijk gesprek strijdig met de wet is. De enige uitzondering waarbij visueel toezicht kan worden gehouden is met het oog op het waarborgen van de veiligheid. Dit moet echter geval per geval worden bekeken en afgetoetst worden bij de advocaat, die daarvoor toestemming zal moeten geven. Structureel toezicht is bijgevolg niet toegestaan.

Deel dit artikel