Ga verder naar de inhoud
Slachtoffer man
23/01/20

Slachtoffers terrorisme moeten aanvraag financiële hulp indienen voor 18 maart

De OVB herinnert de slachtoffers van de erkende terrorismeaanslagen op Belgisch grondgebied eraan om voor 18 maart 2020 hun aanvraag voor financiële hulp in te dienen. Dan loopt de termijn van drie jaar af voor de feiten die officieel erkend zijn als terrorisme bij het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017.

Op de website van de FOD Justitie vindt u terug over welke aanslagen het gaat en hoe u uw aanvraag kan indienen.

Met het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken zal de Commissie voor Financiële Hulp uw aanvraag behandelen. De Commissie garandeert geen volledige schadeloosstelling maar een billijke financiële hulp. Zij kan worden verstrekt voor mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen waren, maar ook voor na- en naastbestaanden.

Slachtoffers die zich pas na het verstrijken van de wettelijke termijn registreren, kunnen geen beroep meer doen op de tussenkomst van de Commissie voor Financiële hulp.


Deel dit artikel