Ga verder naar de inhoud

Mag een advocaat liegen?

Moet een advocaat altijd de waarheid zeggen? Of mag die ook liegen? Tijd om dit even op te helderen!

"Advocaten zijn de beste leugenaars", "heeft een advocaat wel een geweten?", "een advocaat doet alles voor het geld", "verdraai de waarheid maar weer, daar zijn advocaten goed in". Dat zijn enkele veelvoorkomende opmerkingen over advocaten. Maar klopt dat wel? Mag een advocaat liegen?

Mag een advocaat liegen?

Het antwoord is: neen. Volgens de Codex Deontologie voor Advocaten moet een advocaat de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid respecteren. Wat betekenen die begrippen?

  • Waardigheid betekent dat een advocaat de goede naam van het beroep en het vertrouwen dat een burger heeft in het beroep niet mag schaden.
  • Rechtschapenheid betekent dat elke advocaat moet handelen volgens morele principes zoals eerlijkheid en fatsoen.
  • Kiesheid drukt een advocaat op het hart om aangepast aan en gevoelig voor de situatie te handelen. Een advocaat moet dus de nodige tact tonen.

Daarnaast staat ook in het Gerechtelijk Wetboek dat advocaten hun beroep uitoefenen ter verdediging van het recht en van de waarheid.

Conclusie: een advocaat mag dus niet bewust liegen.

iStock

Wat met het beroepsgeheim?

Een advocaat is ook gebonden aan het beroepsgeheim. Die mag dan ook geen informatie openbaar maken die cliënten hem of haar heeft toevertrouwd, behalve waar het noodzakelijk is om de belangen van de cliënt te verdedigen.

Advocaat met cliënten
Advocaat met cliënten - iStock

Is een advocaat dan onafhankelijk en onpartijdig?

Een advocaat werkt onafhankelijk van de overheid, de rechter of de cliënt. De advocaat mag dus geen partijen met tegengestelde belangen verdedigen in dezelfde zaak, en mag niet onder welke soort druk van een partij werken.

Een advocaat heeft ook geen enkel persoonlijk belang en is loyaal tegenover een cliënt. Daardoor is de advocaat dus wel partijdig: die verdedigt de belangen van diens cliënt.

En wat als een advocaat wel liegt?

Het kan soms lijken dat een advocaat liegt omdat het beroepsgeheim belangrijker is dan de waarheid en omdat een advocaat er alles aan doet om de belangen van zijn cliënt te verdedigen. Maar bewust liegen mag dus niet.

Een advocaat die dat toch doet, kan in een tuchtrechtelijke procedure vervolgd worden.