Ga verder naar de inhoud

Wat is een stafhouder?

De stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten en de draaischijf van de Orde, zowel op administratief, reglementair, tuchtrechtelijk als representatief vlak. Hij tracht zo veel mogelijk, als het kan dagelijks, in het gerechtsgebouw aanwezig te zijn ter beschikking van de advocaten. De stafhouder is de primus inter pares. Hij heeft voorrang op alle andere advocaten op de zitting. De advocaten schikken er hun werkzaamheden en agenda naar.

Het mandaat van stafhouder duurt één jaar. In de praktijk is een stafhouder twee jaar in functie en wordt hij na zijn eerste jaar traditioneel herkozen. Gelet op de vele verantwoordelijkheden die de stafhouder waarneemt, verkiezen bepaalde balies ook een vice-stafhouder.

De taken en bevoegdheden van de stafhouder zijn velerlei. Hij heeft de leiding en vertegenwoordiging van de Orde: samenstelling van de agenda van de raad van de Orde, vertegenwoordiging op niveau van de Orde van Vlaamse Balies en vertegenwoordiging van zijn Orde in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij ook een adviserende bevoegdheid in verband met de rechterlijke organisatie (advies over reglementen rechtbanken).

De stafhouder heeft een arbitrerende en raadgevende functie: waar hij kan, tracht hij te verzoenen, waar nodig neemt hij beslissingen en beslecht hij geschillen tussen advocaten, desnoods op de zitting zelf. Elke advocaat is onderworpen aan het stafhouderlijk gezag.

Ook voor de tucht vervult de stafhouder belangrijke bevoegdheden. Hoewel de tuchtwet van 2006 de tuchtbevoegdheid heeft ontnomen van de raden van de Orde en toevertrouwd heeft aan een tuchtraad die werd gecreëerd in elk ressort van het hof van beroep, zijn de bevoegdheden van de stafhouder nog uitgebreid. Hij heeft een initiatiefrecht en kan een tuchtzaak overmaken aan de voorzitter van de tuchtraad. Hij kan bewarende maatregelen nemen en een paleisverbod opleggen.

De stafhouder is verantwoordelijk voor de administratieve werking van de balie. Hij wordt daarin bijgestaan door de penningmeester, de secretaris, en de medewerkers van zijn balie.