Ga verder naar de inhoud

Rudi Vanneste

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Strafrecht, Familierecht, Familiaal vermogensrecht, Personenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE22380009464847

Contact

Oostendestraat 327,
8820 Torhout