Ga verder naar de inhoud

Jan Janssen

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Arbitrage, Intellectuele rechten, Mededingsrecht, IT-recht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Brussel Nederlandse Orde

Derdenrekening

BE61736040842017

Bijkantoor

Lagesteenweg 76,
1850 Grimbergen

Contact

Guido Gezellestraat 126,
1654 Huizingen