Ga verder naar de inhoud

Els De Frene

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Strafrecht, Andere, Familierecht, Personenrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Balies

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE75630135042651

BE54068900467797

Contact

Meensesteenweg 1/11,
8500 Kortrijk