Ga verder naar de inhoud

Ilse Kempeneers

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Aannemingsrecht, Goederenrecht, Familierecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Supralat - Salduzopleiding

Collaboratief onderhandelaar

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Balies

Balie Brussel Nederlandse Orde

Balie Leuven

Derdenrekening

BE37330070788028

Bijkantoor

Kabbeekvest 24,
3300 Tienen

Contact

Leuvensesteenweg 613,
1930 Zaventem