Ga verder naar de inhoud

Christel Van Goethem

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Erkend bemiddelaar in familiale geschillen, Jeugdrecht, Familierecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Supralat - Salduzopleiding

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Dendermonde

Derdenrekening

BE14850842890083

Contact

Zandstraat 167,
9120 Haasdonk