Ga verder naar de inhoud

Marc Van Huffelen

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Bemiddeling, Vennootschappen en verenigingen, Handelsrecht, Handelsovereenkomst en -distributierecht

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Certificaten

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Antwerpen

Derdenrekening

BE15320070456830

Contact

Bisschoppenhoflaan 645/3,
2100 Antwerpen