Ga verder naar de inhoud

Jana Schellemans

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vreemdelingenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Antwerpen

Balie Brussel Nederlandse Orde

Derdenrekening

BE90630433616432

Bijkantoor

Van den Hautelei 181/002,
2100 Antwerpen

Contact

Kunstlaan 52 (4de verdieping),
1000 Brussel