Ga verder naar de inhoud

Daphne Boone

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Indirecte belastingen, Huur- en handelshuur, Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen, Eigendom, zakenrecht

Talen

Nederlands, Engels, Frans

Balies

Balie Antwerpen

Derdenrekening

BE11001796192648

Contact

Boogstraat 26,
2980 Zoersel