Ga verder naar de inhoud

Curd Vanacker

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Strafrecht, Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Huur- en handelshuur, Handelsrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Supralat - Salduzopleiding

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Balies

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE85464827541106

BE64385040574052

Bijkantoor

Kouterstraat 51,
8650 Merkem

Nelson Mandelaplein 2,
8500 Kortrijk

Contact

Korte Torhoutstraat 23,
8900 Ieper