Ga verder naar de inhoud

Michiel Roets

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschappen en verenigingen, Aannemingsrecht, Aannemingsrecht, Goederenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Antwerpen

Derdenrekening

BE50630215054618

BE45630215032689

Bijkantoor

Plantinkaai 24/8,
2000 Antwerpen

Contact

Rubensstraat 165/2,
2300 Turnhout