Ga verder naar de inhoud

Joris J. De Smet

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschappen en verenigingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Andere

Talen

Nederlands

Certificaten

Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Brussel Nederlandse Orde

Balie Oudenaarde

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE67750283000187

Bijkantoor

Winston Churchilllaan 118b,
1180 Ukkel

Bruul 27,
9630 Zwalm