Ga verder naar de inhoud

Philip Rauter

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Vennootschapsrecht, Ondernemingen in moeilijkheden, Handelsrecht, Goederenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Antwerpen

Derdenrekening

BE11630065027748

Contact

Kapucinessenstraat 13,
2000 Antwerpen