Ga verder naar de inhoud

Stijn Van Hulle

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Huur- en handelshuur, Pacht- en agrarisch recht, Grondwettelijk recht, Bestuursrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Supralat - Salduzopleiding

Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Balies

Balie West-Vlaanderen

Balie Gent

Derdenrekening

BE12630155086992

Bijkantoor

Rietstraat 11,
8400 Oostende

Contact

Zomerlaan 1/0102,
9930 Lievegem