Ga verder naar de inhoud

Jef Goffings

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Aannemingsrecht, Publiek recht, Omgevingsrecht, Overheidsopdrachtenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Limburg

Derdenrekening

BE39068907967719

BE92630225007323

BE87735023765994

BE19235012833112

Contact

Grotestraat 122,
3600 Genk