Ga verder naar de inhoud

Kris Bosmans

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Huur- en handelshuur, Familierecht, Personenrecht

Talen

Nederlands

Balies

Balie Limburg

Derdenrekening

BE29735005585164

Bijkantoor

Laerstraat 96,
3660 Oudsbergen

Contact

Rijksweg 358,
3630 Maasmechelen