Ga verder naar de inhoud

Cecilia Lahaye

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Gerechtelijk recht, Sociaal recht, Arbeidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Cassatie in strafzaken (gelijkgesteld)

Balies

Balie Brussel Nederlandse Orde

Derdenrekening

BE37552241140028

BE26630320562629

BE94068229384314

Bijkantoor

Emile Clausstraat 18,
1050 Elsene