Ga verder naar de inhoud

Michaël Schrevens

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer, Huur- en handelshuur, Aannemingsrecht, IT-recht

Talen

Nederlands

Certificaten

Supralat - Salduzopleiding

Collaboratief onderhandelaar

Balies

Balie Leuven

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE28630095027020

Bijkantoor

Lindestraat 37 C,
3210 Linden

Albert I Laan 55,
8670 Oostduinkerke