Ga verder naar de inhoud

Elke Jackers

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Strafrecht, Familierecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Bijzondere opleiding jeugdrecht

Supralat - Salduzopleiding

Balies

Balie Limburg

Derdenrekening

BE88630225028541

Bijkantoor

Roosbeekstraat 33,
3800 Sint-Truiden

Contact

Maastrichterpoort 1 bus 2,
3740 Bilzen