Ga verder naar de inhoud

Celine Van De Velde

Rechtsdomein

De advocaat duidt zelf de rechtsdomeinen aan waarin die actief is. De Orde van Vlaamse Balies controleert noch attesteert de aanduiding van rechtsdomeinen door de advocaat. De Orde van Vlaamse Balies geeft geen garantie omtrent de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Orde van Vlaamse Balies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met onjuistheden of ontbrekende informatie.

Huur- en handelshuur, Pacht- en agrarisch recht, Publiek recht, Omgevingsrecht

Talen

Nederlands

Certificaten

Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Balies

Balie West-Vlaanderen

Derdenrekening

BE36630135065081

Contact

Beneluxpark 27B,
8500 Kortrijk