Vispoel Ruben

Ingeschreven aan balie van Gent

Rechtsdomeinen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeer
  • Mensenrechten
  • Sportrecht
  • Strafrecht

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding
  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Derdenrekening

BE21001770987503

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.