Ga verder naar de inhoud

Over ons

Advocaat.be is een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Wij vertegenwoordigen alle Vlaamse advocaten en behartigen de belangen van de advocatuur en de burger.

Wat doet Advocaat.be?

Wij zien erop toe dat iedereen voldoende kansen krijgt om zijn rechten te laten gelden. Wij volgen wetgeving op die gevolgen kan hebben voor de werking van justitie en het dagelijkse werk van de advocaat en treden daarover in dialoog met de overheid. Als we vinden dat de rechten van burgers of advocaten geschonden worden, ondernemen we ook de nodige actie.

We stellen reglementen op die gelden voor alle Vlaamse advocaten. Die zijn verzameld in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Onze wettelijke taken zijn opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek:

  • De OVB ziet toe op op de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de advocaten.
  • De OVB staat in voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de stagiairs en de permanente vorming van de advocaten.
  • De OVB neemt initiatieven voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en de belangenbehartiging van advocaat en rechtzoekende.

Wij geven geen advies in een concreet dossier, noch aan burgers, noch aan advocaten. Ook als je vragen of klachten hebt over de samenwerking met jouw advocaat kunnen wij helaas niet helpen. Wij kunnen enkel algemene informatie geven, maar mogen geen individueel standpunt innemen. Lees bij wie je dan wel terecht kan.

Hoe werkt Advocaat.be?

Alle 11.000 Vlaamse advocaten uit 8 balies vaar­digen 80 leden af naar de algemene vergadering. Die stippelt beleidslijnen uit en verkiest de raad van bestuur. De raad van bestuur staat in voor het dagelijkse beleid.

Algemene vergadering

De Vlaamse advocaten kiezen 80 vertegenwoordigers voor onze algemene vergadering. Daarnaast maken de stafhouder van de balie van cassatie en de twee afgevaardigden van de CCBE deel uit van de algemene vergadering, met raadgevende stem. Dat ‘advocatenparlement’ komt zo’n 8 keer per jaar samen en stemt reglementen, stippelt beleidslijnen uit en duidt de leden van de raad van bestuur aan voor een periode van 3 jaar.

Raad van bestuur

De voorzitter en leden van de raad van bestuur voeren ons dagelijks beleid. Elke bestuurder staat aan het hoofd van een dienst dat specifieke voorbereidende en uitvoerende taken op zich neemt.

Zin om deel uit te maken van ons team?

Informatie -en participatieportaal

Als Advocaat.be hechten we veel waarde aan onze onafhankelijkheid en de transparantie van het beroep. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen vertrouwen kan hebben in het rechtssysteem. Daarom betrekken we graag alle belanghebbenden bij het bepalen van onze regels en voorschriften, zelfs degenen die geen advocaat zijn.

Daarom delen we de ontwerpteksten van nieuwe reglementen of wijzigingen in bestaande regels. Zo houden we iedereen op de hoogte en geven we iedereen de kans om zijn of haar mening te delen. We staan open voor feedback van iedereen. Samen werken we aan een eerlijk en toegankelijk rechtssysteem.

Jaarverslagen

Elk jaar geven we een overzicht van onze activiteiten van het vorige jaar:

College van Toezicht

Het College van Toezicht ziet toe op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten.