Ga verder naar de inhoud

Informatie -en participatieportaal

De Vlaamse advocatuur bepaalt in grote mate zelf de wijze waarop het beroep van advocaat wordt geregeld. Dit is belangrijk om onze onafhankelijkheid te vrijwaren. Die onafhankelijkheid is dan weer cruciaal in de rechtstaat. Burgers moeten er namelijk kunnen op vertrouwen dat hun advocaat niet onder de plak van de overheid zit.

Codex Deontologie

De Orde van Vlaamse Balies regelt het beroep door reglementen die bindend zijn voor alle Vlaamse advocaten. Al die regels zijn opgenomen in de zogenaamde Codex Deontologie voor advocaten.

Bij het aannemen van deze reglementen houdt de Orde van Vlaamse Balies steeds het algemeen belang voor ogen en heel in het bijzonder het belang van de rechtzoekende.

In alle openheid

Wij doen dit in alle transparantie en staan daarbij open voor de mening van alle betrokken partijen en dus ook van wie geen advocaat is. Wij denken daarbij aan burgers in het algemeen, afnemers van de diensten van advocaten, beoefenaars van beroepen die vaak met advocaten in contact komen en ga zo maar door.

Telkens wanneer wij overwegen om een nieuw reglement in te voeren of een wijziging aan te brengen aan een bestaand reglement, zal de ontwerptekst op deze pagina te raadplegen zijn.

Zelf een voorstel?

Indien je over zo’n voorgenomen reglement een standpunt of een opmerking zou hebben en deze met ons wil delen, dan kan dat via ipportaal@ordevanvlaamsebalies.be. Vergeet in de onderwerpregel zeker niet het referentienummer (je vindt het bij de bedoelde ontwerptekst) te vermelden. Zo weten wij over waarover je boodschap gaat.

Ook wanneer je iets zou willen melden over bestaande reglementen, kan je ons op via ipportaal@ordevanvlaamsebalies.be bereiken. In de ontwerpregel van de mail neem je dan best het artikelnummer van de Codex op (bv. ‘art. 112 Codex’).

Wij beloven met alle nuttige informatie rekening te houden en zo bouwen we samen aan betere advocatuur voor jou.

Het informatie en participatie portaal is alleen bedoeld voor wie iets kwijt wil over de huidige en toekomstige reglementen van de Vlaamse advocaten. Voor klachten over individuele advocaten, de OVB, of andere zaken die geen betrekking hebben op deze reglementen, vragen we de daartoe voorziene kanalen te gebruiken. Berichten die niet voldoen aan deze voorwaarde worden niet verwerkt.