Ga verder naar de inhoud
Ondervraging
18/09/18

Advocaat in de regisseursstoel inzake verhoor minderjarigen

Een nieuwe omzendbrief van het college van procureurs-generaal zorgt ervoor dat minderjarigen die opgeroepen worden voor een politieverhoor altijd recht hebben op bijstand van een advocaat.

Die omzendbrief van 15 september (COL 11/2018) regelt nu het recht op en de organisatie van de toegang tot een advocaat in strafzaken. Bijzonder relevant is de gewijzigde procedure voor het recht op toegang tot een advocaat voor minderjarigen en personen die ervan verdacht worden voor de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben.

U herinnert zich vast nog de controverse die in augustus 2017 ontstond naar aanleiding van de nota van het College van procureurs-generaal waarin een nieuwe werkwijze werd aanbevolen voor het verhoren van minderjarigen, o.m. door hen, na vertrouwelijk overleg met een advocaat, toe te laten om afstand te doen van hun recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor

De intense onderhandelingen die de OVB heeft gevoerd, hebben nu tot die nieuwe omzendbrief geleid.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de bijlagen.

Deel dit artikel