Ga verder naar de inhoud
Kantoor 2
2/11/20

Advocaten werken door tijdens de lockdown

Advocaten zijn essentiële dienstverleners. Ze kunnen dus blijven werken tijdens de lockdown. Zittingen gaan zo veel mogelijk door, maar u moet wel uw mondmasker dragen in de rechtbank.

Normale dienstverlening

Mits inachtneming van de noodzakelijke coronamaatregelen kunnen advocaten op basis van het ministerieel besluit van 1 november hun normale dienstverlening verderzetten. De advocatuur wordt beschouwd als een essentieel beroep. Hun diensten zijn noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.

De verplichting tot telewerk geldt dus niet voor advocaten. Daaronder vallen ook andere justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen.

Zittingen gaan door

Alle zittingen moeten zo veel mogelijk doorgaan, rekening houdend met de beschikbare magistraten en griffiers. In ieder geval moeten alle dringende zaken worden behandeld.

Het gebruik van videoconferentie moet worden overwogen. Als de zaak schriftelijke kan worden behandeld, wordt dat ook aangemoedigd. De rechter beslist of het dossier zich daartoe leent.

Mondmasker verplicht

Het dragen van een masker (of alternatief) is overal in het gerechtsgebouw verplicht:

  • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de afstandsregels te garanderen;
  • bij iedere verplaatsing in de publieke en niet-publieke gedeelten van de gerechtsgebouwen;
  • in de zittingszalen van de gerechtsgebouwen bij elke verplaatsing en telkens wanneer de voorzitter van de kamer het nodig acht.

Deel dit artikel