Ga verder naar de inhoud
1/04/24
Nico Moons

Blijf vanaf nu op de hoogte van de voorlopige hechtenis van verdachte

Als je slachtoffer bent van een misdaad of wanbedrijf of als burgerlijke partij geregistreerd bent, heb je vanaf nu het recht op informatie over het verloop van de voorlopige hechtenis van de verdachte. Dit is wettelijk vastgelegd bij een misdrijf waarbij je fysieke en/of psychische integriteit werd bedreigd of aangetast.

Volgende informatie kan je worden meegedeeld:

  • Is het bevel tot aanhouding afgeleverd of opgeheven?
  • Wordt er een voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht uitgevoerd?
  • Wordt er beslist om de verdachte in vrijheid te stellen?
  • Zijn er voorwaarden die worden opgelegd?

Dit recht werd ingevoerd door de wet van 2 maart 2023 en is nu dus in werking vanaf 1 april 2024. In dit opzicht standaardiseert dit wettelijk kader eerdere richtlijnen die van regio tot regio konden verschillen.

We zijn erg tevreden met deze wet. Tot voor kort bestond er enkel een wettelijke informatieverplichting ten aanzien van slachtoffers in de fase van de strafuitvoering, dat wil zeggen wanneer de veroordeelde dader de gevangenis mag verlaten.

Telefoon
Telefoon - Unsplash - Rene ranisch

Maar als slachtoffer wil je misschien ook informatie krijgen tijdens de fase van het vooronderzoek, bijvoorbeeld wanneer de verdachte in voorlopige hechtenis zit. Vanaf nu bestaat dus de mogelijkheid hebben om hiervan op de hoogte te blijven.