Ga verder naar de inhoud
Praten
15/12/20

Coronawet goedgekeurd in plenaire vergadering

Gisteren, op 17 december 2020, nam de plenaire vergadering de coronawet aan. Het is duidelijk dat wij onze stempel hebben kunnen drukken op de wettekst. Lees de belangrijkste aandachtspunten.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 goedgekeurd.

We zijn tevreden met de coronawet. In het bijzonder omdat er rekening is gehouden met ons advies bij enkele problematische hoofdstukken uit het (voor)ontwerp zoals over de schriftelijke behandeling en de videoconferentie in strafzaken.

De voornaamste aandachtspunten zijn:

  • De eedaflegging kan tot 31 maart 2021 schriftelijk gebeuren. Voor advocaten moet dat meegedeeld worden aan het Hof van Beroep.
  • De schriftelijke behandeling in burgerlijke procedures is verwijderd uit het wetsontwerp. We waren voorstander om zittingen in burgerlijke zaken via videoconferentie te organiseren en de schriftelijke behandeling als uitzondering te hanteren en zijn dus tevreden dat het hoofdstuk uit de uiteindelijke wettekst is verdwenen. We stellen helaas vast dat de mogelijkheid om hogere beroepen voor de KI tot 31 maart 2021 schriftelijk te behandelen wel is behouden.
  • De tijdelijke maatregel waarbij elke akte van rechtsingang of van voorziening en elk verzoekschrift of verzoek aan de rechter bij de griffie van een gerecht kunnen worden neergelegd via DPA-/e-deposit wordt verlengd tot 31 maart 2021.
  • We hebben ons met succes verzet tegen de invoering van videoconferentie in straf- en jeugddelinquentiezaken. Dat is volledig uit de goedgekeurde wet geschrapt.
  • In lijn met de bepaling uit het KB nr. 15 van 24 april 2020 genieten ondernemingen waarvan de continuïteit bedreigd is door COVID-19 van een tijdelijke opschorting vanaf de dag van inwerkingtreding van de wet tot en met 31 januari 2021.
  • De problematische aanpassing aan de procedure voor zogenaamde 'lege dozen', zoals voorgesteld in het voorontwerp, is ook verwijderd.


Deel dit artikel